Սևանի հ․6 միջնակարգ դպրոց

2017թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

Նախահաշիվ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախահաշիվ-ում

Բյուջետային օրացույց

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բյուջետային օրացույց-ում

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ-ում

2017 առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017 առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն-ում

Հաշվետվություն

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն-ում

Նախահաշիվ 2017 միջնակարգ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախահաշիվ 2017 միջնակարգ-ում

Նախահաշիվ 2017 նախակրթարան

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախահաշիվ 2017 նախակրթարան-ում

Հաստիքացուցակ 2017

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաստիքացուցակ 2017-ում

Հաշվետվություն

Ամփոփ հաշվետվություն Նախադպրոցական կրթություն

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն-ում