Սևանի հ․6 միջնակարգ դպրոց

Հաստիքացուցակ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաստիքացուցակ-ում

2019 թվականի Նախագիծ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2019 թվականի Նախագիծ-ում

Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ-ում

Համապետական շաբաթօրյակ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Համապետական շաբաթօրյակ-ում

2018 թ. 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018 թ. 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

Լիցենզիա

Լիցենզիա skan-1 skan-2 skan-3

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Լիցենզիա-ում

Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվ

Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվ-ում

Ընդունելության կարգ

Ընդունելության կարգ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Ընդունելության կարգ-ում

2017թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

Նախահաշիվ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախահաշիվ-ում