Սևանի հ․6 միջնակարգ դպրոց

2019թ. երկրորդ եռամսյակ

Ampop mijnakarg 2 19 DEBITOR- KREDIToR 2 Eramsjak 2019- naxakrtaran

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2019թ. երկրորդ եռամսյակ-ում

2019թվականի 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2019թվականի 1-ին եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն-ում

Համապետական շաբաթօրյակ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Համապետական շաբաթօրյակ-ում

Տարեկան հաշվետվություն 2019

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Տարեկան հաշվետվություն 2019-ում

Հաստիքացուցակ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաստիքացուցակ-ում

2019 թվականի Նախագիծ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2019 թվականի Նախագիծ-ում

Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ-ում

Համապետական շաբաթօրյակ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Համապետական շաբաթօրյակ-ում

2018 թ. 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018 թ. 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

Լիցենզիա

Լիցենզիա skan-1 skan-2 skan-3

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Լիցենզիա-ում

Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվ

Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվ-ում

Ընդունելության կարգ

Ընդունելության կարգ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Ընդունելության կարգ-ում

2020 1-ին Եռամսյակ

2020 1-ին ԵռամսյակScanScan1Scan2

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2020 1-ին Եռամսյակ-ում

2019թ. հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

2019թ. 3-րդ եռամսյակ 2019թ. 3-րդ եռամսյակ 2019թ. 3-րդ եռամսյակ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2019թ. հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ-ում

Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

1.1-конвертирован

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ-ում