Սևանի հ․6 միջնակարգ դպրոց

Համապետական շաբաթօրյակ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Համապետական շաբաթօրյակ-ում

2018 թ. 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018 թ. 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

Լիցենզիա

Լիցենզիա skan-1 skan-2 skan-3

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Լիցենզիա-ում

Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվ

Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվ-ում

Ընդունելության կարգ

Ընդունելության կարգ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Ընդունելության կարգ-ում

2017թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

Նախահաշիվ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախահաշիվ-ում

Բյուջետային օրացույց

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բյուջետային օրացույց-ում

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ-ում

2017 առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն

posted by sevan6 in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2017 առաջին եռամսյակի ֆին. հաշվետվություն-ում